EVNNPT khởi động thực hiện dự án "Xây dựng Bộ Dữ liệu chuẩn để đánh giá hoạt động của tổ chức truyền tải điện và đánh giá xếp hạng EVNNPT"

Thứ năm, 16/1/2020 | 17:15 GMT+7
Ngày 15/1/2020 tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã diễn ra cuộc họp khởi động dự án “Xây dựng Bộ Dữ liệu chuẩn để đánh giá hoạt động của tổ chức truyền tải điện và đánh giá xếp hạng EVNNPT”. Ông Nguyễn Minh Thắng - Thành viên Hội đồng thành viên EVNNPT, Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện đề án chủ trì cuộc họp.

Tham gia cuộc họp, về phía EVNNPT gồm đại diện 12 Ban Chuyên môn nghiệp vụ - thành viên Tổ công tác thực hiện đề án: Kế hoạch, Kỹ thuật, Tài chính và Kế toán, Quản lý đầu tư, Quan hệ quốc tế, Quản lý xây dựng, Quản lý đấu thầu, Tổ chức và Nhân sư, Viễn thông và Công nghệ thông tin, Pháp chế, An toàn, Truyền thông; Công ty SIEMENS AG của Đức - đơn vị tư vấn thực hiện dự án.

Tổ công tác làm việc với Tư vấn SIEMENS AG.

Xem bóng đá tối nayCuộc họp khởi động này nhằm mục đích thống nhất giữa EVNNPT và tư vấn SIEMENS về các nội dung triển khai thực hiện dự án, phạm vi công việc, kế hoạch làm việc với các bên liên quan của tư vấn SIEMENS, kế hoạch nộp báo cáo dự thảo, bảo cáo cuối cùng, v.v.

Dự án “Xây dựng Bộ Dữ liệu chuẩn để đánh giá hoạt động của tổ chức truyền tải điện và đánh giá xếp hạng EVNNPT” được thực hiện nhằm xác định mục tiêu, trọng tâm và các khâu đột phá để hướng tới sự phát triển thành công của EVNNPT trong tương lai. Công ty SIEMENS AG đã trúng thầu dịch vụ tư vấn thực hiện dự án. Hợp đồng giữa EVNNPT và SIEMENS ký ngày 14/1/2020 với tổng giá trị 125.949 EUR. Dự kiến, dự án sẽ được thực hiện trong 10 tháng (từ tháng 1/2020 - tháng 10/2020), Tư vấn sẽ thực hiện 4 nhiệm vụ chính: (i) Xem xét và đánh giá tình trạng hiện tại của EVNNPT; (ii) Thiết lập hệ thống KPI; (iii) Thiết lập giá trị tham chiếu các KPI; (iv) Phương pháp đánh giá xếp hạng.

Xem bóng đá tối naySau khi kết thúc dự án, Báo cáo cuối cùng mà tư vấn phải nộp sẽ gồm các kết quả mong đợi sau: (i) Đánh giá về hiện trạng của EVNNPT: Phân tích điểm mạnh, điểm yếu trên các mặt hoạt động của EVNNPT; phân tích cơ hội, thách thức đối với EVNNPT, phân tích chiến lược phát triển của EVNNPT đang được triển khai, phân tích ưu điểm - nhược điểm của hệ thống các KPIs hiện hữu của EVNNPT; (ii) Một bộ chỉ số chính đánh giá các mặt hoạt động của EVNNPT (gọi là KPIs); (iii) Thu thập được dữ liệu KPI và thực hiện xếp hạng EVNNPT với các tổ chức truyền tải điện đại diện của 10 nước ASEAN; (iv) Giấy chứng nhận kết quả xếp hạng EVNNPT; và (v) Các khuyến nghị, giải pháp cải thiện các KPI chưa đạt ngưỡng chuẩn quốc tế.

Ngay sau khi cuộc họp khởi động kết thúc, Tư vấn SIEMENS đã bắt đầu làm việc với các ban liên quan để trao đổi, thảo luận, thu thập thông tin, triển khai thực hiện những hoạt động đầu tiên trong dự án.

Xem bóng đá tối nayVới tiến độ và kế hoạch dự kiến, toàn thể lãnh đạo và cán bộ EVNNPT, đặc biệt là Tổ công tác thực hiện đề án và ông Nguyễn Minh Thắng – Tổ trưởng Tổ công tác sẽ dành quan tâm cao nhất và phối hợp chặt chẽ với Tư vấn SIEMENS để dự án được hoàn thành đúng tiến độ và đạt các kết quả mong đợi của EVNNPT./.

Tổ công tác chụp ảnh lưu niệm với Tư vấn SIEMENS AG.

Nguyễn Thị Anh - Ban QHQT